Δημόσιος Τομέας

Όνομα Έργου

PRIME MINISTER BUILDING

Τοποθεσία Αλβανία

Όνομα Έργου

MULTIFUNCTIONALCENTER

Τοποθεσία Αλβανία

Όνομα Έργου

BUILDING OF THE EUROPEAN COMISSION

Τοποθεσία Σόφια - Βουλγαρία

Copyright 1995-2019 TOSHIBA EMEA, όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.