Ρουμανία

AHI Carrier South Eastern Europe S.A.

AHI Carrier Romania SRL

270d, Turnu Magurele str. Sector 4
Cavar center - Bucharest

ROMANIA

Τηλέφωνο: +40 214 050751

Fax: +40 214 050753

Copyright 1995-2019 TOSHIBA EMEA, όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.