Άλλες Βαλκανικές Χώρες

Billi al shpk

Showroom Rruga e Kosovareve, Nr.35/5, 1019

Tirana

ALBANIA

Τηλέφωνο: +355692087411 / +35542267111

Email: info@billial.al

Web site: www.billial.al

GSM Klimaire

Str. “17 Nentori”, No. 117 Yrshek

Tirana

ALBANIA

Τηλέφωνο: +355 69 40 000 08

Email: info@klimaire-al.com

Web site: www.klimaire-al.com

Copyright 1995-2019 TOSHIBA EMEA, όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.