Εγγύηση 5 Χρόνια

Αφορά τις πολυδιαιρούμενες μονάδες ανεξαρτήτως ψυκτικού μέσου, τις ημικεντρικές μονάδες τοίχου σειράς RAV δαπέδου, οροφής, κασέτας & καναλάτου ανεξαρτήτως ψυκτικού μέσου καθώς και όλες τις μονάδες τοίχου που λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R-410A.

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Εγγύησης 5 Ετών.

Copyright 1995-2014 TOSHIBA EMEA, όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.