Εγγύηση 5 χρόνια για τον συμπιεστή

Αφορά τις Πολυδιαιρούμενες μονάδες ανεξαρτήτου ψυκτικού μέσου, τις Ημικεντρικές μονάδες τοίχου, δαπέδου, οροφής, κασέτας, καναλάτου (σειρά μηχανημάτων RAV) ανεξαρτήτου ψυκτικού μέσου και τις Μονάδες τοίχου που λειτουργούν με ψυκτικό μέσο R-410A.

Κατεβάστε εδώ τους Όρους Εγγύησης 5 Ετών.

Copyright 1995-2019 TOSHIBA EMEA, όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.